Publicat de: † Parohia Ortodoxă Română Centrul Vechi - Vulcan | iunie 30, 2013

† Lumină din Lumină • Nr.14 • Iunie 2013

lumina-din-lumina-vulcan† Lumină din Lumină • Nr.14 • Iunie 2013

Reclame
Publicat de: † Parohia Ortodoxă Română Centrul Vechi - Vulcan | decembrie 24, 2012

† Lumină din Lumină • Nr.13 • Decembrie 2012

lumina-din-lumina-vulcan

[_lumina din lumina 13]

Publicat de: † Parohia Ortodoxă Română Centrul Vechi - Vulcan | noiembrie 23, 2012

† Lumină din Lumină • Nr.12 • Oct/Nov 2012

lumina din lumina vulcan

[lumina din lumina 12]

Publicat de: † Parohia Ortodoxă Română Centrul Vechi - Vulcan | septembrie 8, 2012

Lumină din Lumină • Nr.11 • Septembrie 2012

A apărut, cu sprijinul AC Semn, nr. 11 (An III, Septembrie 2012)

al ziarului Lumină din Lumină. Descarcă/citește .pdf [lumina din lumina 11]

CENTRUL CREŞTIN ORTODOX PENTRU COPII ŞI TINERET „AXION ESTIN”

Cu ajutorul lui Dumnezeu, după punerea pietrei de temelie la un nou locaş de cult în Municipiul Vulcan, am reuşit ridicarea paraclisului cu hramul „Sfinţii Români”. Un loc în care Dumnezeu rânduie ca în fiecare duminică şi sărbătoare spaţiul să fie neîncăpător,mulţime de credincioşi ne calcă pragul ,pentru a trăi în comuniune cu Hristos.

Deoarece gândul meu ca preot priveşte spre viitor şi trăind cu nădejdea în ajutorul Maicii Domnului, care ne este ocrotitoare şi ajutătoare în munca de construcţie a bisericii mari cu hramul Naşterea Maicii Domnului, dorim înfiinţarea pe lângă biserica noastră a unui Centru creștin pentru copii și tineret – “AXION ESTIN”.

De ce am numit acest aşezământ Axion Estin? Citește mai mult…

Publicat de: † Parohia Ortodoxă Română Centrul Vechi - Vulcan | aprilie 13, 2012

† Lumină din Lumină • Nr.10 • Aprilie 2012

A apărut, cu sprijinul AC Semn, nr. 10 (An III, Aprilie 2012)

al ziarului Lumină din Lumină. Descarcă .pdf [lumina din lumina 10]

Publicat de: † Parohia Ortodoxă Română Centrul Vechi - Vulcan | aprilie 11, 2012

CUVÂNT PASTORAL LA ÎNVIEREA DOMNULUI * Învierea lui Hristos, Bucuria cea adevărată

Publicat de: † Parohia Ortodoxă Română Centrul Vechi - Vulcan | ianuarie 31, 2011

† Bartolomeu Anania, ultimul drum…

În această seară, la ora 19.25, Mitropolitul Clujului, Înalt Prea Sfinţitul Bartolomeu Anania, a murit la Cluj-Napoca. El a fost adus în ţară în urmă cu o săptămână, de la clinica AKH din Viena, unde a fost internat pentru afecţiuni cardiace.

„Cu regret şi durere în suflet, dar cu nădejdea în mila şi mângâierea care vin de la Dumnezeu, Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului anunță că în ziua de 31 ianuarie 2011, la orele 19.25, Părintele nostru, Arhiepiscopul şi Mitropolitul, şi-a început călătoria spre Împărăţia Cerurilor. Decesul a survenit la Secţia de Terapie Intensivă a Clinicii Chirurgie I din Cluj-Napoca”, se arată într-un comunicat de presă al Mitropoliei.

În ultimele zile de viaţă, mitropolitul Bartolomeu Anania a fost în comă, stare în care intrat pe 23 ianuarie 2010, când încă se mai afla internat la Spitalul AKH din Viena.  Citește mai mult…
Publicat de: † Parohia Ortodoxă Română Centrul Vechi - Vulcan | decembrie 24, 2010

† Lumină din Lumină • Ediţie specială de Crăciun • Decembrie 2010

Descarcă _lumina din lumina craciun

Înţelesul Naşterii Domnului (Pastorală de Crăciun 2010)

† D A N I E L, PRIN HARUL LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR, MITROPOLIT AL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI, LOCŢIITOR AL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIEI ŞI PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

PREACUCERNICULUI CLER, PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL ŞI PREAIUBIŢILOR CREDINCIOŞI HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA HRISTOS DOMNUL, IAR DE LA NOI PĂRINTEŞTI BINECUVÂNTĂRI

„Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis prin proorocul care zice «Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte Cu noi este Dumnezeu»” (Matei 1, 22-23, cf. Isaia 7, 14)

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos ne arată iubirea milostivă şi nemărginită a lui Dumnezeu pentru oameni. Hristos este Dumnezeu-Omul prezent în mijlocul oamenilor, pentru ca oamenii să poată fi părtaşi la viaţa şi iubirea veşnică a Preasfintei Treimi.

Începând cu ziua de 20 decembrie, când serbăm Înainteprăznuirea Naşterii Domnului, şi până la 31 decembrie, ziua Odovaniei acestei sărbători, cântările liturgice ale Bisericii Ortodoxe ne îndeamnă să ne minunăm cu mintea şi să ne bucurăm cu inima de taina iubirii lui Dumnezeu pentru noi oamenii arătată în Naşterea lui Hristos din Sfânta Fecioară Maria. Citește mai mult…

Publicat de: † Parohia Ortodoxă Română Centrul Vechi - Vulcan | decembrie 16, 2010

† Lumină din Lumină • Nr.8 • Nov/Dec 2010

A apărut Lumină din Lumină, Nr.8, Noiembrie/Decembrie 2010, periodic editat de Parohia Ortodoxă Română Centrul Vechi – Vulcan, cu sprijinul Asociaţiei culturale Semn – Târgu Jiu. Descarcă PDF _lumina din lumina 08

Despre pocăinţă

„Dumnezeu este iubire (I Ioan 4,8)” şi din iubire a rânduit mântuirea omului după căderea în păcatul neascultării.

Dovada supremă a acestei iubiri este întruparea şi jertfa pe cruce a Fiului lui Dumnezeu „pentru noi şi pentru a noastră mântuire” (Crez).

Iertarea păcatelor, de care are omul absolută nevoie pentru reînnoirea comuniunii cu Dumnezeu vine prin Hristos cel răstignit şi înviat. Deasemeni, desfiinţarea păcatului din fiinţa umană aflată în stare căzută nu se realizează decât prin Hristos, Dumnezeu întrupat, Care îşi începe activitatea pământească cu îndemnul la pocăinţă adresat tuturor oamenilor: „Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor” (Matei 4, 17; Marcu 1, 15). Atât Sfântul Ioan Botezătorul cât şi Mântuitorul Iisus Hristos este „Evanghelia pocăinţei şi a iertării păcatelor, fără de care nu putem împlini cu adevărat legea iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele”[1].

Singurul remediu împotriva păcatului, care rupe armonia omului cu Dumnezeu, este fără îndoială pocăinţa. Omul, prin glasul conştiinţei sale de care nu poate fugi căci face parte din însăşi fiinţa sa, simte greutatea păcatului şi vrea să o înlăture. Citește mai mult…

Publicat de: † Parohia Ortodoxă Română Centrul Vechi - Vulcan | noiembrie 5, 2010

† Lumină din Lumină • Nr.7 • Octombrie 2010

A apărut Lumină din Lumină, Nr.7, Octombrie 2010, periodic editat de Parohia Ortodoxă Română Centrul Vechi – Vulcan, cu sprijinul Asociaţiei culturale Semn – Târgu Jiu. Descarcă PDF _lumina din lumina 07

Sus să avem inimile!

Un călător rătăcit prin pustiul deşertului s-a ascuns de arşiţa cerului într-o peşteră. Acolo a găsit un părinte duhovnicesc, ce-şi trăia viaţa numai în acel perimetru al peşterii, şi l-a întrebat: Părinte, cum poţi să-ţi iroseşti viaţa în acest fel? Părintele i-a răspuns: Dragă, vezi tu crăpătura acestei stânci? Pe aici eu văd mereu un petic de cer. Aceasta este cea mai mare comoară a inimii mele, pentru care îi mulţumesc Domnului în fiecare zi. Citește mai mult…

Older Posts »

Categorii