Publicat de: † Parohia Ortodoxă Română Centrul Vechi - Vulcan | Iulie 30, 2010

† Lumină din Lumină • Nr.4 • Iulie MMX

Anunţăm apariţia  numărului 4 al periodicului Lumină din Lumină, editat de Parohia Ortodoxă Română Centrul Vechi – Vulcan, cu binecuvântarea † P.S. Gurie Georgiu, Episcop al Devei şi al Hunedoarei, prin grija Pr. Paroh Ic. Mănăsuc Zgîrcea şi a lui Ioan Dorel Şchiopu. Cei ce doresc să ni se alăture în acest proiect editorial ne pot contacta la adresa de e-mail: zgirceasandu@yahoo.com. Mulţumim Asociaţiei culturale Semn – Târgu Jiu pentru sprijinul acordat. Exemplare din acest număr se pot găsi la Pr. Ic. Mănăsuc Zgîrcea.

» Un vis începe să devină realitate «

Visul oricărui preot este ca în timpul activităţii pastorale să ridice o biserică, sfânt lăcaş care să rămână peste veacuri. Drept este că după vizita Preasfinţitului Episcop Gurie Georgiu al Devei şi Hunedoarei  şi a Preasfinţitului Episcop Siluan, episcopul românilor din Ungaria, în parohia noastră acest vis al nostru începe să prindă contur.

Pe 24 iunie , de sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul , s-a pus piatra de temelie şi s-a sfinţit locul unde se va construi noua biserică. Locul pe care se va ridica noua biserică a fost atribuit de Primăria Municipiului Vulcan parohiei noastre spre folosinţă gratuită pentru 49 de ani, perioadă care bineînţeles se va prelungi apoi.

Când mila lui Dumnezeu încredinţează unui preot, prin arhipăstorul său, construirea unei biserici, acest fapt trebuie văzut ca pe un mare dar. Este un dar de a înmulţi îndeosebi talantul primit la Sfânta Hirotonie, care desigur trebuie pus acum să rodească într-un mod complex.

Preotul care se ocupă de construirea unei biserici nu mai are în activitate doar slujirea harică a credincioşilor, ci ei i se adaugă şi această slujire cu caracter administrativ, de înălţare a unui sfânt lăcaş de rugăciuni. Realitatea devine cu atât mai complexă când alături de construirea unei biserici se înfiinţează şi o nouă parohie.

Când se înfiinţează o nouă parohie, preotul slujitor trebuie să ştie să comunice cu credincioşii pe care îi are în grijăpentru ca idealul său de a zidi biserica parohială să devină şi un ideal al acestor credincioşi. Fără sprijinul acestora, chiar dacă s-ar zidi biserica, ea nu va fi niciodată o biserică cu adevărat parohială, ci va fi un lăcaş în care vor veni oamenii din parohie, dar fără să se regăsească în acel loc. Pentru aceasta, gândim că zidirea bisericii parohiale nu poate fi disociată de crearea, consolidarea şi desigur, împlinirea comunităţii de credincioşi care se formează în jurul ei.

O parohie nu este doar un perimetru, un spaţiu circumscris, nu este doar un număr de familii, ci un spaţiu de rugăciune în care se întâlnesc creştinii ortodocşi spre slava lui Dumnezeu. Ţinta preotului este ca această rugăciune să adune – dacă nu pe toţi – pe cât mai mulţi dintre credincioşii care îi sunt fii duhovniceşti. Zidirea unei biserici din acest punct de vedere este o mare responsabilitate, îndoită sau chiar înmulţită de zidirea noii comunităţi sau a parohiei din jurul sfântului lăcaş care trebuie înălţat.

În primul rând aş dori să mulţumesc tuturor celor care, de la început au fost cu fapta, cu inima şi cu credinţa alături de noi. Dumnezeu îi ştie pe toţi si Îl rugăm să le binecuvânteze viaţa şi să le sfinţească sufletele. Desigur îi simţim alături de noi şi pe mai departe, pentru lucrările pe care le continuăm.

Ca preot slujitor sunt recunoscător tuturor celor care au fost alături de noi şi rămâne ca rugăciunea noastră să fie răspuns ajutorului pe care l-au dat bisericii strămoşeşti şi tuturor celor care astăzi se închină atât în Biserica din Dealul Babii ,cât şi în noul Paraclis ce se va construi în cel mai scurt timp. Îndemnul nostru este ca toţi credincioşii din parohia noastră să participe la sfintele slujbe. Cine nu poate să sprijine material construirea bisericii parohiale o poate face sprijinind duhovniceşte cu rugăciunii zidirea ei.

Fără de îndoială că o asemenea construcţie necesită jertfelnicie din partea tuturora, dar ce ar fi împlinirea fără jertfă? Ridicând o biserică spre cer ,simţi că cobori cerul pe pământ, Îl aduci pe Hristos aproape de tine, te bucuri de prezenţa Harului şi conştientizezi că viaţa ta nu a trecut în zadar. Atunci poate nici o jertfă nu poate compensa această bucurie!              Cuvintele Mântuitorului din Evanghelia citită în Duminica Tuturor Sfinţilor este edificatoare: “Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri… Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine… Şi oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine, pentru numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi va moşteni viaţa veşnică. Şi mulţi dintâi vor fi pe urmă, şi cei de pe urmă vor fi întâi.” Ev. Matei 10, 32-35; 37-38; 19, 27-30.

Ca formă de construcţie am ales o apropiere de stilul bizantin,o asemănare a crucii bizantine. Stil bizantin –  plan triconic triabsidal (cu trei abside), trilobat sau treflat.

Biserica este compusă din următoarele părţi prezentate în ordine, din exterior spre interior: pridvorul (închis), pronaosul, naosul (în forma de pătrat) peste care se înalţă turla cilindrică a pantocratorului, absidele laterale (cilindrice), altarul (absida cilindrică) şi absidiolele (rectangulare), proscomidiarul (la nord) şi diaconiconul (la sud) despărţit de naos şi celelalte spaţii prin tâmpla catapetesmei (probabil sculptura în lemn).Învelitoarea se propune din tablă de cupru pe şarpantă de lemn.

Finisajele exterioare vor fi din tencuială decorativa albă sau placaj din piatra naturală cu elemente decorative specifice. Pardoselile vor fi de asemenea din piatră naturală (marmura, granit travertin etc). Orientarea este spre est – vest.

Până acum Dumnezeu a rânduit ca pentru început să adunăm o oarecare sumă de bani şi anume: 19.955 lei, din care 11500 lei donaţi de Dl Epitrop Marin Coltescu, iar 8455 din daniile individuale sau colectele din Sfânta Biserică prin D-na Anghel Elena şi colecta realizată de D-na Chircu Georgeta.

Cheltuieli:

– 2020 lei, documentaţia topografică,realizată de topograf Varga Adrian.

– 5950 lei, Plan Urbanistic Zonal,realizat de arhitect Borca Vlad.

– 100 lei, aviz Agenţia de Mediu Deva.

– 65 lei, aviz SC. ApaServ Valea Jiului SA.

– 75 lei, aviz Enel Distribuţie.

– 832 lei, avizare Registrul Urbaniştilor din România.

– 5000 lei, avans proiect Borca Vlad, Deva.

– 595 lei studiu geologic.

– 1400 lei, 2 rânduri de veşminte preoţeşti.

– 827 lei reprezentând 36 de scaune.

– 2077 materiale de cult: 2 cădelniţe, suport cădelniţă,suport evanghelie, 2 icoane .

Total cheltuieli: 18941 lei.

Rugăm cu toţii pe milostivul Dumnezeu să ne ajute să continuăm şi să desăvârşim cu bine lucrările de construcţie a bisericii parohiale – în acest an 2010 şi în viitor.

Doamne ajută! Rugaţi-vă şi pentru noi!

Preot Iconom Mănăsuc ZGÎRCEA


Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: