Lumină din Lumină

ISSN 2067-9912

Descarcă/citește Lumină din Lumină!

Numărul 14: _lumina din lumina 14 Iunie 2013

Numărul 13: _lumina din lumina 13 Decembrie

Numărul 12: _lumina din lumina 12 Oct/Nov

Numărul 11: _lumina din lumina 11 Septembrie

Numărul 10: _lumina din lumina 10 Aprilie

Numărul 09: _lumina din lumina 09 Decembrie | Ediţie specială

Numărul 08: _lumina din lumina 08 Noiembrie/Decembrie

Numărul 07: _lumina din lumina 07 Octombrie

Numărul 06: _lumina din lumina 06 Septembrie

Numărul 05: _lumina din lumina 05 August

Numărul 04: _lumina din lumina 04 Iulie

Numărul 03: _lumina din lumina 03 Iunie

Numărul 02: _lumina din lumina 02 Mai

Numărul 01: _lumina din lumina 01 Aprilie

REDACȚIA

COORDONATOR: Preot Iconom Mănăsuc Zgîrcea • zgirceasandu@yahoo.com

REDACTORI: Ioan Dorel Şchiopu • Elena Bărbulescu Steliana Pîrlea • Maria Plic • Monica Aurelia Zgîrcea • Silvia Vicol • Angela Bâldea.

CONCEPŢIE GRAFICĂ/MACHETARE: Asociaţia culturală Semn – Târgu Jiu, www.acsemn.ro

CORECTURA: Andrei & Maria ŞchiopuPotrivit art. 206 CP, responsabilitatea pentru textele publicate revine în exclusivitate autorilor.

© Lumină din Lumină Parohia Ortodoxă Română Centrul Vechi – Vulcan.

Reclame